Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ma
maxdamage - 30-07-2010 11:00:24
Geldzaken & Recht

Buitenlandse partij eist naamsverandering wegens te grote overeekomsten?

@blackblossom, ik zie wel dat je twitter account inmiddels niet meer actief is.