Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

erik008 - 30-07-2010 11:18:03
Geldzaken & Recht

Buitenlandse partij eist naamsverandering wegens te grote overeekomsten?

Het is cultuur in de usa om iedereen aan te klagen.
ze rijden met stickers op de auto met "sue me!" er op.
het kan dus een grote bluf zijn.