Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

marcel75 - 30-07-2010 16:03:43
Geldzaken & Recht

Buitenlandse partij eist naamsverandering wegens te grote overeekomsten?

Invalide,
wat een onzin! je mag een claim in alle talen sturen. en blijkbaar is ts voldoende bekend met de engelse taal om te weten waar het om gaat. gelet op andere bijdragen zou ik haast willen dat sommige respondenten ook buiten de deur gehouden zouden kunnen worden.