Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ikbenik - 30-07-2010 16:15:45
Geldzaken & Recht

Buitenlandse partij eist naamsverandering wegens te grote overeekomsten?

De taal doet er niet toe.

als de tegenpartij de handelsnaam als een geregistreerde merk had gedeponeerd, dan dient wel degelijk met de uitspraken van de tegenpartij rekening gehouden te worden.

dus ben ik het zeker met marcel75 eens.