Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

de
deborahlars - 19-09-2010 11:29:47
Voeding & Gezondheid

Moet familie opdraaien voor begrafeniskosten als er geen geld is?

Helaas maar ja, jullie draaien voor de kosten op.

toen mijn buurman (en 3 maanden later mijn buurvrouw) overleed waren zij niet verzekerd. hun enige zoon kon toen voor alle kosten opdraaien.
hij heeft er toen (om de kosten zo laag mogelijk te houden) voor een half graf gekozen. zijn ouders liggen nu niet samen, maar met een vreemde.