Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

kiran - 19-09-2010 14:15:33
Voeding & Gezondheid

Moet familie opdraaien voor begrafeniskosten als er geen geld is?

@doggyfriend / @ron530

"gemeente/als er niets te halen is worden procedures vaak gestaakt".
denk dat dat afhankelijk is van de gemeente waar je woont. [weet niet of daar een algemeen beleid over bestaat]

voorbeeldje wat ik meemaakte als hulpverlener thuisadm.: iemand uit 't gezin komt te overlijden. geen verzekering/geen geld.
soc.d. betaalde 2/3, voor de rest moest er een lening worden afgesloten.
helemaal gratis? ook van een kale kip kan men nog plukken.