Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

vladja - 19-09-2010 14:34:54
Voeding & Gezondheid

Moet familie opdraaien voor begrafeniskosten als er geen geld is?

Het ligt allemaal iets genuanceerder.

wie is aansprakelijk voor de uitvaart kosten, als er geen geld / verzekering is, die alle kosten dekt?

1. degene, die opdracht geeft aan de uitvaartondernemer, familie (in welke graad dan ook) of kennis / buurman of vreemde (gemeente). dus, wie een uitvaartondernemer inschakelt, moet altijd de rekening betalen. ook al is dit een erfgenaam, die de erfenis later verwerpt (niet aanvaardt), om welke reden dan ook.
de opdrachtgever moet betalen. of die rekening te verhalen is, komt later.

2. echtgenoten moeten de uitvaartkosten van elkaar betalen. de ex-echtgenoot was vroeger wel aansprakelijk voor de kosten van de uitvaart van een voormalige echtgenoot. maar de wetgeving is inmiddels veranderd. alleen als er nog een alimentatieverplichting is, kan er nu nog aansprakelijkheid zijn. maar alleen als de nalatenschap van de overledene de kosten niet of niet voldoende dekt.
ouders draaien altijd op voor de kosten van de uitvaart van hun kinderen en de kinderen voor de uitvaart van hun ouders.
als de genoemden geen uitvaart (willen) regelen, dan neemt de gemeente deze taak over en de gemeente gaat dan volgens art. 22 van de wet op de lijkbezorging, de uitvaartkosten verhalen op deze bloed- en aanverwanten.
het niet aanvaarden van een erfenis (verwerpen) biedt voor deze groep bloed- en aanverwanten geen "bescherming".

3. de erfgenamen. wie een erfenis aanvaart, betaalt de uitvaartkosten. ook als er niet genoeg in de erfenis zit om de kosten uit te betalen.

als broer of zus de erfenis verwerpt, dan kan degene die de uitvaart regelt (broer/zus geen opdrachtgever) niet de kosten van de uitvaart op hem/haar verhalen. zij vallen niet onder de bloed- en aanverwanten als genoemd in de wet op de lijkbezorging. zij hebben dan ook niets te zeggen over de wijze waarop de uitvaart wordt uitgevoerd.

bij verwerping mogen zij zich dan ook op geen enkele manier bemoeien met de nalatenschap. dus geen foto(boek), theelepeltje etc. uit de nalatenschap als aandenken, niet rijden in de "erfenis"-auto. zoiets wordt gezien als zuivere aanvaarding van de erfenis met alle opbrengsten, maar ook met alle schulden. ook hier hebben zij niets in te brengen hoe zaken verder geregeld worden.

vladja