Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

vladja - 19-09-2010 16:08:15
Voeding & Gezondheid

Moet familie opdraaien voor begrafeniskosten als er geen geld is?

Krieno,

het is maar een hele groep van bloed- en aanverwanten, die voor de kosten moeten opdraaien en niet de familie.

vladja