Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

f.weele - 19-09-2010 21:39:10
Voeding & Gezondheid

Moet familie opdraaien voor begrafeniskosten als er geen geld is?

Afhankelijk van het inkomen en vermogen is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de bijzondere bijstand van de sociale dienst van de gemeente waar u onder valt. eén en ander zal dus wel getoetst worden. informeer bij de sociale
dienst van uw gemeente!
m.vr.gr.