Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

vladja - 20-09-2010 12:07:09
Voeding & Gezondheid

Moet familie opdraaien voor begrafeniskosten als er geen geld is?

Het gaat hier niet om een verplichte uitvaartverzekering, dat is een andere discussie. het gaat hier om de vraag: wie moet er betalen.

vladja