Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

vladja - 20-09-2010 14:57:56
Voeding & Gezondheid

Overlijden vader

Zie voor de uitvaartkosten zie http://kassa.vara.nl/vraag-beantwoord/vraag/vadetail/moet-familie-opdraaien-voor-begrafeniskosten-als-er-geen-geld-is/?vhash=c749c73j&chash=747e9c3f0b">6e antwoord....

als je makkelijk op te sporen bent (ingeschreven op het juiste adres in de gemeentelijke basis administratie), zal je benaderd worden voor de begrafenis als erfgenaam (als er geen partner van je vader is). wil je er verder niets mee te maken hebben, dan kan je de erfenis verwerpen bij de rechtbank (kost ca, € 100,-- aan griffiekosten).

vladja