Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

vladja - 20-09-2010 14:59:16
Voeding & Gezondheid

Overlijden vader

Nog even een uitbreiding:als je verwerpt, zal de erfenis doorschuiven naar je kinderen, als die er zijn.

vladja