Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

acer7520g - 20-09-2010 15:11:56
Voeding & Gezondheid

Moet familie opdraaien voor begrafeniskosten als er geen geld is?

Als ex medewerker in de uitvaart heb ik meerdere keren gewerkt in opdracht van de sociale dienst.

dus, in geval van problemen de plaatselijke sociale dienst waarschuwen en vooral zelf niets tekenen.

gerard.