Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

vladja - 20-09-2010 16:17:24
Voeding & Gezondheid

Overlijden vader

Met erfenissen is het zo, dat deze bij het uitvallen van een erfgenaam (erfenis verworpen of overleden), deze doorschuiven naar de volgende generatie. als jij verwerpt, schuift de jouw erfenis door naar je kinderen. die zijn allen volwassen en kunnen de erfenis ook weer verwerpen. hebben jouw kinderen echter kinderen (jouw kleinkinderen) dan schuift de erfenis daar naar door. zo die er zijn, dan zijn die nog minderjarig. een minderjarig kind kan een erfenis niet verwerpen, maar moet deze (wettelijk) aanvaarden onder boedelbeschrijving of ook beneficiair aanvaarden genoemd.

dat laatste houdt in dat je de erfenis aanvaardt, maar niet met de schulden opgezadeld kan worden. iemand, die beneficciair aanvaardt, wikkelt de erfenis af. hij erft als er wat over blijft of wikkelt alle schulden zoveel mogelijk af door alles te gelde te maken en als er dan tekort geld is (blijven nog schulden over), dan draait hij daar niet voor op. die schuldeisers hebben dan verder pech gehad.

dus als er minderjarige kleinkinderen zijn, kan jij beter zelf beneficiair aanvaarden en de zaak afwikkelen, dan dat alles doorgeschoven wordt naar een volgende generatie.

zijn er alleen volwassenen als erfgenaam, dan kan je gezamenlijk als volwassenen de erfenis verwerpen. dat moet bij de rechtbank, waar de sterfplaats onder valt. doe je het gezamenlijk in 1 keer, betaal je maar 1 keer griffiekosten. je kunt hiervoor ook een notaris inschakelen, maar dan krijg je die kosten erbij.

los daarvan (verwerpen of beneficiair aanvaarden), kan je wel de crematie regelen. je bent toch wettelijk verplicht om de kosten te dragen. een uitvaart regelen maakt niet dat je de erfenis aanvaardt. het is wel belangrijk dat je de verwerping / beneficiaire aanvaarding zo snel mogelijk doet om duidelijkheid te geven aan de schuldeisers.

het spreekt vanzelf dat je bij beneficiair aanvaarden het huis moet leeg ruimen, de huur / abonnementen moet opzeggen etc. gewoon alles regelen.

volgende vraag?

vladja