Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

vladja - 20-09-2010 18:19:45
Voeding & Gezondheid

Moet familie opdraaien voor begrafeniskosten als er geen geld is?

Er wordt hier wat waarheid en onzin geschreven.

wie betaalt de uitvaartkosten?

de opdrachtgever: familie / vriend / buurman / gemeente. de opdrachtgever moet altijd de rekening betalen aan de uitvaartondernemer. de persoon, die de opdracht geeft, neemt zelf het risico dat de kosten niet verhaalbaar zijn. is die rekening eventueel verhaalbaar?

familie, die altijd opdraait voor de uitvaartkosten als de gemeente de uitvaart moet verzorgen, omdat er onvoldoende geld / verzekering is. echtgenoot of geregistreerd partner, de kinderen (natuurlijk, stief, adoptief); de ouders, behuwdkinderen, schoonouders en stiefouders.

deze personen kunnen de erfenis verwerpen, maar de uitvaartkosten zullen ze altijd moeten terugbetalen aan de gemeente (al dan niet met behulp van bijzondere bijstand). broers/zussen, verdere familieleden dus niet (tenzij zij de erfenis accepteren)..

wie de erfenis accepteert, accepteert de begrafeniskosten.

vladja