Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ka
kampf007 - 21-09-2010 09:22:21
Voeding & Gezondheid

Moet familie opdraaien voor begrafeniskosten als er geen geld is?

De grootste flauwe kul. om je zelf te verzekeren voor je eigen begrafenis.
laat de natuur zijn werk doen, of anders.., je betaalt je hele leven scheel aan belastingen. laat de laatste belasting, die je zogenaamd vormt voor de maatschappij , eer zijn van de staat als waardering voor je levenslange bijdrage aan de samenleving.