Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

si
sicoma - 28-09-2010 21:12:52
Voeding & Gezondheid

Moet familie opdraaien voor begrafeniskosten als er geen geld is?

Het zou zelfs mogelijk de uitvaartverzekering moeten kunnen integreren in de zorgverzekering, en het goedkoper maken dan het nu is!

robert11; en als je elk jaar
wisselt van zorgverzekeraar zodat je maximaal voordeel
hebt van de toch al hoge premie ?
voorbeeld; brillen en hoortoestellen per zoveel jaar
kun je dan meteen 1e jaar maximaal verzilveren..
neem je de uitvaartpolis dan mee elke keer
of valt dat onder soort "pensioenbreuk" ??
hoe loopt die droom af ??