Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

el
eleeuw - 27-11-2010 21:59:11
Huishouden & Energie

Wijwillenzon

Mooi en goed bedoeld initiatief , van wijwillenzon.nl , maar ook zeer risicovol wat ze hebben gedaan.
ik weet als geen ander wat het betekent om goedkope chinese panelen in te kopen. na 10 jaar in de zonne energie werkzaam heb ik een hoop gezien. helaas blijkt dat het grootste probleem zit in het claimen van garantie. helaas kun je in de praktijk bij veel bedrijven wanneer er iets fout gaat, heel moeilijk of geen garantie claimen. leuk wanneer je de terugverdientijd een paar jaar kunt reduceren maar wanneer dat betekent dat je geen garantie kunt claimen , koop je alsnog een kat in de zak .

zonnepanelen van chinese makelij kunnen op zich best goed zijn, alleen moet die lagere prijs ergens vandaan komen. vaak is het toch dat de klant ( zonder het te weten) een aantal zekerheden moet inleveren, bijvoorbeeld wat betreft de opbrengst van de pv-systemen .”
als je kijkt naar het productieproces van zonnecellen, dan zijn er in de basis niet zoveel variabelen waar je als producent aan kan sleutelen. voor alle producenten is de prijs van silicium hetzelfde. ook de prijzen van aluminium en glas, de overige twee belangrijke bestanddelen, worden bepaald op een wereldmarkt, dus die zijn gelijk voor chinese en europese fabrikanten.

“laten we beginnen met de arbeidskosten: die zijn in china laag, maar per paneel weer vergelijkbaar met europa. dat heeft te maken met het feit dat europese fabrikanten veel verder zijn met het automatiseren van de productie waardoor de factor arbeid sterk is gereduceerd. daarnaast vergt de productie van silicium veel energie. en daar hebben de chinese fabrikanten wel een voordeel: hun kosten voor inkoop van energie zijn veelal lager omdat de chinese overheid daar flinke subsidies op geeft. dat vertaalt zich in significant lagere kosten per wattpiek.” deze subsidie geeft naast het financiële voordeel ook een milieutechnisch nadeel waar niet naar gekeken wordt. wanneer er subsidie wordt gegeven op de energie ( grijze energie) om zonnepanelen te fabriceren en deze naar het westen worden getransporteerd is de co2 uitstoor vele malane groter om deze bij de klant te krijgen dan waneer deze centraler worden geproduceerd en geleverd. ondanks dat dit initiatief bedoeld is voor een schoner milieu levert de kostenbesparing extra uitstoot op!!

“vervolgens komen we in het productieproces zelf. er zijn verschillende manieren om de fabricagekosten te drukken. ik noem er een paar. in de eerste plaats het lamineren van panelen: het aanbrengen van de beschermende folie over de zonnecellen is een tijdrovend proces. het laminaat moet namelijk voldoende tijd krijgen om uit te harden. als je die tijd voor het lamineren verkort dan verlaag je de productiekosten, maar de panelen gaan na enige jaren delamineren. dat kan de levensduur natuurlijk negatief beïnvloeden. een andere truc die fabrikanten kunnen gebruiken is besparen op onderdelen zoals de contactdozen. je hebt daar nu eenmaal verschillen in kwaliteit die zich vertalen in prijs, maar ook in levensduur. goedkopere, hardplastic contactdozen kunnen eerder kapot gaan, wat betekent dat je in de loop van de 25 tot 30 jaar dat de panelen meekunnen toch te maken hebt met opbrengstverlies en herstelkosten.”
“tot slot, en dit is iets dat toch meer voorkomt dan je zou denken, is het de vraag wat het werkelijke nominale vermogen is van elk geproduceerde zonnepaneel. in de fabriek wordt namelijk een zogenaamde flashtest uitgevoerd: met een soort flitser wordt gemeten wat het vermogen is van een paneel. maar die test moet ook reproduceerbaar zijn en dus moeten de omstandigheden ‘genormaliseerd’ zijn. en in de fabriek zijn die omstandigheden gemakkelijk te beïnvloeden. hier is eigenlijk geen wereldwijde controle op. ook de tüv of iso gecertificeerde panelen kunnen daardoor een lager vermogen hebben dan wat er beloofd wordt. afwijkingen van 10% zijn niet ongewoon. dat betekent dat wie een paneel van 200 wp denkt te kopen in werkelijkheid 180 wp krijgt. en reken maar uit wat dat betekent voor je uiteindelijke opbrengst. je haalt dus nooit het beloofde rendement.”
ik wil nogmaals benadrukken dat goedkopere panelen niet per se slechtere panelen moeten zijn. maar de kans dat er aan een paar knoppen is gedraaid die voor de eindgebruiker niet een twee drie te zien zijn, is groot. nog los van het gegeven dat er in de leveringsketen verschrikkelijk veel tussenpersonen een rol kunnen spelen waardoor de garantie ( en dit heb ik zelf meegemaakt) gewoon niet te claimen valt.
wie niet inspecteert is een gokker, die kan winnen maar ook verliezen. ik weet niet ( en verwacht het niet)
dat alle panelen die binnen deze deal worden ingekocht allemaal individueel wordt geïnspecteerd op kwaliteit. dat kan ook niet, want daar zit nu juist ook een deel van de meerkosten bij de betere fabrikanten. inspectie en het aanleggen van reserves voor garantie kost nu eenmaal geldt en dit dient te worden verdisconteerd in de prijs.

de reden van deze uitgebreide reactie, geef ik omdat ik zie dat ondanks bepaalde goede initiatieven er nog veel te weinig kennis bestaat rondom zonne-energie en we als branche willen verkomen
dat wanneer er iets goed mis gaat, deze problemen een slecht imago opleveren,

mijn advies , wil je zekerheid en echt groen investeren, kijk dan goed naar de prijs, kwaliteitverhouding en het risico wat genomen wordt.

=irmavanschaar schreef op donderdag 25 nov 2010, 13:47: bedankt voor je snelle reactie, je tips en voor het sturen van de link naar de reacties in trouw.

na het lezen van de reacties concludeer ik dat er niet echt iets in staat over goede of slechte kwaliteit van de panelen of dat er personen reageren die er ervaring mee hebben. ik ben op zoek naar feiten en niet naar meningen. volgens de informatie voldoen de panelen aan de iso-norm, dus dat zou in principe goed moeten zitten. bovendien zouden de panelen worden geleverd door gerenommeerde beursgenoteerde bedrijven. nu besef ik ook wel dat dat niet alles zegt, daarom ben ik op zoek naar mensen die hiervan wellicht iets meer weten. misschien hebben er al mensen producten of wellicht al zonnepanelen hebben afgenomen via de bedrijven sunchine ltd., ldk of ceeg (de bedrijven die worden genoemd).

ik ben op zoek naar ervaringsdeskundigen om te voorkomen dat ik verkeerde beslissingen neem of dat een in potentie goed initiatief wordt afgebrand terwijl we toch naar oplossingen moeten zoeken nu het rijk ons voor wat betreft duurzame oplossingen in de steek laat. hetzelfde rijk overigens dat wel ruim 7 miljard steekt in opwekking van 'vuile' energie. zie hiervoor de site van urgenda alsmede de site van groenlinks over dit onderwerp, fossielschandaal.groenlinks.nl.
dus, ervaringsdeskundigen, laat van je horen!