Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

pieterwillem - 15-12-2010 16:31:43
Geldzaken & Recht

Geldzaken & recht

Sonjaatje,

het zou waarschijnlijk duidelijker zijn als er bedragen bij vermeld zouden worden.
nu is het thema dat er veel meer mensen onder de armoede grens leven. wat is dan die armoede grens?
ook wordt er geschreven dat er meer mensen gebruik maken van de voedselbank. wat is dan de financiƫle grens om bij de voedselbank te mogen kopen?
dat bedoel ik met duidelijkheid. als die bedragen vermeld worden, wordt het duidelijker voor de lezer en kan die zich beter inleven.