Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 20-12-2010 08:41:09
Voeding & Gezondheid

Hoe betrouwbaar is een paragnost

Vervelend in dit soort discussies is dat je al gauw twee kampen ziet ontstaan:
de gelovers, die alles aannemen wat hen door paragnosten wordt verteld
de niet gelovers die alles verwerpen en voor bedrog uitmaken

voor beide groepen geldt over het algemeen (ook hier) dat de uitspraken die ze doen, niet gefundeerd zijn. alleen de laatste groep is hier momenteel vertegenwoordigd.
feit is dat paragnosten kennelijk over kennis beschikken die ze niet langs de normale manier kunnen hebben verkregen. dit afdoen als bedrog en komend van het internet is erg kort door de bocht. paragnosten bestonden al lang voor de introductie van het internet en door de introductie van het internet zijn hun uitspraken niet relevanter geworden.
begin jaren 80 heb ik wat bijeenkomsten bezocht van readings. ook over mij zijn toen wat dingen gezegd. o.a. dat ik niet zo kritisch moest zijn en gewoon moest accepteren wat ik zag en ervoer (ik had mijn mond niet opengedaan) ook werden een aantal dingen genoemd over de professionele keuzes waarvoor ik stond.
in die periode was er een bijzondere leerstoel parapsychologie aan de universiteit van utrecht. hoogleraren waren o.a. tenhaeff en van praag. een van de uitspraken van tenhaeff mbt paragnosten was dat hoe meer de ontvanger van de informatie over een overledene wist, hoe meer de paragnost leek te weten. wanneer je de programma's op rtl4 wel eens ziet, dan zie je volgens mij ook altijd dat de verschillende paragnosten nooit meer verifieerbare correcte informatie geven dan de aanwezige bekenden ook al weten. daarmee heb ik niet gezegd dat de paragnosten de zaak besodemieteren en de informatie op slinkse manier hebben verkregen. ik twijfel wel sterk aan de verklaring van de paragnosten dat ze in kontakt staan met de overledenen

probleem dat zich voordoet is dat de "gelovers" dingen zien gebeuren die zij niet kunnen verklaren en op basis hiervan ook de andere dingen geloven die paragnosten hen vertellen (de manier waarop ze informatie verkrijgen en niet verifieerbare informatie). niet gelovers verwerpen alles en gaan ervan uit dat alles list en bedrog is, zonder daar echt bewijzen voor te hebben.

in de jaren 70 hebben 2 amerikanen (puthoff en targ) die eerder aan de basis hebben gestaan aan laserlicht en werkten aan het sri (stanford research institute) onderzoek gedaan aan wat zij remote viewing (verzien) noemden. zij wilden geen bestaande termen gebruiken als telepathie en buitenzintuigelijke waarneming. deel van de resultaten waren geheim (onderzoek werd gefinancieerd door de cia) een deel is gepubliceerd in in the ieee transactions. na de publicaties is een groot deel van de wetenschappelijke wereld over beiden heengevallen, tot grote frustratie van beiden. bij eerdere publicaties over laser had niemand hun integriteit in twijfel getrokken terwijl ze in beide gevallen even wetenschappelijk te werk waren gegaan. ik heb zelf op kleine schaal de experimenten van beiden herhaald en kwam tot voor mij opmerkelijke resultaten. sindsdien ga ik er vanuit dat het mogelijk is dat mensen informatie door een soort van telepathie aan elkaar over kunnen dragen en dat dit mogelijk het mechanisme is waar paragnosten gebruik van maken