Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 20-12-2010 14:24:35
Voeding & Gezondheid

Hoe betrouwbaar is een paragnost

Beste kassa75,

er is een keer een programma op één van de publieke zenders geweest (ik weet niet meer precies wanneer, waar en hoe het heette) dat ging over de geloofwaardigheid van paragnosten e.d. hun werkwijze komt er op neer dat ze vragen stellen, eigenlijk gewoon aan het gissen zijn... bijvoorbeeld: "het beeld dat ik doorkrijg is niet helemaal helder, ik zie een man of een vrouw en krijg een "r" door... ken je iemand met een "r"? mogelijkheid 1 is dat de cliënt denkt aan zijn overleden oom rudolf, noemt deze en de paragnost krijgt ineens die hele naam door.... mogelijkheid 2, de cliënt herkent het niet en de paragnost gist door, "het signaal komt niet goed door, de "r" zou ook een "p" kunnen zijn." cliënt denkt ineens aan oom piet, of herkent nog steeds niets, en de paragnost gist vrolijk door. vertrouwend op diens deskundigheid hebben de mensen die het ondergaan dat niet door.
kijk eens naar astrotv: let eens op hoe vaak ze daar aan het gissen zijn! "had die persoon iets met zijn hart?" als de cliënt dat bevestigt, pas dan zeggen die paragnosten "ja, dat is ook het gevoel dat ik doorkreeg". dat zeggen ze nooit met die zekerheid voordat de cliënt het heeft bevestigd.

verder maken ze veelvuldig gebruik van "inkoppertjes": je merkt heel snel dat je bijvoorbeeld een oudere vrouw aan de telefoon hebt die overleden man nog dagelijks mist... de man is dus op oudere leeftijd overleden en dan is het aannemelijker dat ie op die leeftijd iets met zijn gezondheid had, dus dan heeft de paragnost al snel goed gegokt.

bij astrotv zie je verder dat ze handig gebruik maken van de emoties van de cliënt. ze voelen aan wat je wil horen, namelijk de overleden man zegt volgens hen dat hij nog heel veel van haar houdt, etc.

mensen die dergelijke "hulp" zoeken voor hun eigen problemen: hier zien we wederom inkoppertjes... de paragnosten zeggen dan tegen de cliënt dat ze zichzelf bijvoorbeeld altijd hebben weggecijferd voor anderen; dat klinkt ten eerste als een nobele eigenschap, een barmhartige samaritaan, wie wil dat niet over zichzelf horen? verder is het nogal logisch dat menigeen die met persoonlijke problemen zit, het gevoel heeft dat ie wordt ondergesneeuwd, zichzelf niet kan zijn. eh voila, zie daar het inkoppertje!

let ook eens op de toekomstvoorspelling die ze bij astrotv altijd geven: ze zijn werkelijk nooit concreet wat er dan precies goed zal gaan en gebeuren, het enige dat ze zeggen is dat de cliënt uit de problemen zal komen. uiteraard nooit een negatieve toekomstvoorspelling, dat willen mensen namelijk niet horen!
maar wanneer en hoe precies de problemen zich oplossen, dat blijft altijd in het vage.

dat er misschien ook paragnosten zijn die wel dingen kunnen voorspellen, sluit ik niet 100% uit; ik kan het immers niet bewijzen. maar ik trek simpelweg één regel. ik wil er niks mee te maken hebben. je kunt het kaf van het koren daar ten eerste niet in scheiden. de mens is immers geen pinokkio die een duidelijk signaal afgeeft als ie liegt. bovendien wil ik niet geloven dat de toekomst voorspelbaar is en dus in meer of mindere mate vastligt. daarmee erken je impliciet een soort hogere macht die ons dus als een marionet een bepaalde kant opstuurt. we zouden dan een soort robot zijn die een programmaatje afdraait... het ligt dan immers tevoren vast dat we bepaalde keuzes zullen maken, anders loopt die toekomstvoorspelling spaak. dan geloof ik liever in persoonlijke vrijheid en de maakbaarheid van mijn leven, illusie of niet.

mogelijk was het programma dat over o.a. char(latan) ging een aflevering van zembla of dokument, daar zou je eens online naar kunnen zoeken.

succes met je keuze van waar je in wil geloven, ik zou het wel weten...