Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 02-01-2011 08:16:16
Huishouden & Energie

Roest op ruiten door sproeien m bronwaterhome technische info contact


--------------------------------------------------------------------------------

20 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten

het beste is maar goed genoeg


--------------------------------------------------------------------------------

ijzer verwijderen uit opgepompt grondwater.

hoe komt dit ijzer in ons water?

ondiep grondwater kan grote hoeveelheden opgelost ijzer bevatten. in contact met zuurstof slaat dit neer en veroorzaakt aanslag op de waterleidingen. onze aardkorst bestaat voor ongeveer 5% uit ijzer. aangezien water gemakkelijk alles opneemt neemt het dus ook ijzer op uit de watervoerende lagen in de aardkorst. het is dan ook niet verwonderlijk dat in meer dan de helft van alle watertoepassingen de aanwezigheid van ijzer een probleem vormt. ijzer slaat vlug neer en is nefast voor de meeste installaties. de levensduur van de installatie wordt drastisch verlaagd. ijzer komt in vele vormen voor en kan op diverse manieren behandeld worden.de aanwezigheid van ijzer in grondwater is een gevolg van het feit dat het water vrij vlot de ijzerhoudende mineralen oplost. regen die door de bodem sijpelt, lost ijzer op en brengt het naar diepere watervoerende lagen. afhankelijk van de regio kunnen in grondwater hoge ijzerconcentraties voorkomen. in regenwater en oppervlaktewater zijn de concentraties over het algemeen beperkt. er is immers geen direct contact met ijzerhoudende gesteenten. bovendien zijn de concentraties in stromend oppervlaktewater sterk verdund door oxidatie en bezinking.

waarom ijzer verwijderen uit grondwater?

de aanwezigheid van ijzer in water is niet schadelijk voor de gezondheid. ijzer is essentieel, omdat het deel uitmaakt van belangrijke eiwitten en enzymen van ons lichaam. een beperkte hoeveelheid ijzer is noodzakelijk voor de mens, maar te hoge concentraties zijn af te raden.


ijzerhoudend water kan verschillende technische problemen met zich mee brengen.

verstoppingen van sproeidoppen, druppelaars, drinknippels en leidingen

roestneerslag op gewassen

inactivering van geneesmiddelen, zoals tetracyclines

ijzer geeft een onaangename kleur, geur en slechte smaak aan het water.

bacteriën vormen vaak een probleem bij ijzerhoudend water

welke zijn de normen voor ijzer in grondwater?
huishoudelijk:

maximum toegelaten in drinkwater = 0,2 mg/l = 0,2 ppm

landbouwnormen:

reinigen van melkmachines en melktank: fe < 0,2 mg/l

drinkwater voor dieren: fe tussen 0,2- 5 mg/l

beregeningswater: beregeningssproeiers verstoppen vanaf fe >1 mg/l

hoe beginnen met ontijzering van grondwater?

ontijzering is gebaseerd op een eenvoudige behandeling: ijzerhoudend grondwater wordt belucht en het ijzer slaat daardoor neer als ijzervlokken. deze methode bestaat uit oxidatie en precipitatie. het ijzer zowel als het mangaan komen onder tweewaardige vorm voor in opgeloste toestand, in afwezigheid van zuurstof. onder deze vorm komen zij als kleurloze en goed oplosbare verbindingen voor. door de reactie met zuurstof worden ze echter geoxideerd tot fe 3+ en mn 3+ en vormen slecht oplosbare verbindingen.

zo bijvoorbeeld voor ijzer :

4fe + 3o2 + 6 h2o -> 4fe3+ + 12(oh)- -> 4fe(oh)3 of 4feo(oh) + 4 h2o

4 fe(hco3)2 + o2 + 2 h2o > 4fe(oh)3 + 8 co2

met 1 ppm o2 kan men dus ca. 7 ppm ijzer oxideren. de snelheid van de oxidatie hangt echter sterk af van de ph van het water en deze ligt voor ijzer optimaal tussen 7 en 9 en voor mangaan tussen 9,0 en 10,5 (mangaan is dus moeilijker te verwijderen). daar de meeste waterkwaliteiten niet in het gewenste ph-gebied voorkomen moet men de ph laten toenemen door ofwel het gevormde co2 af te blazen ofwel door kalk aan het water toe te voegen. de onoplosbare hydroxides worden dan van het water gescheiden, ofwel door bezinking in een decantatiebekken , ofwel door filtratie, afhankelijk van de hoeveelheid ijzer in het water. deze ijzervlokken moeten dan uit het water worden verwijderd.

de manieren om ijzer te verwijderen:

beluchting in 3 tonnen (beregening tuin)

1) professionele gesloten beluchtingsinstallatie met affiltrering

biologische ontijzering met bacteriën

decantatie door toevoegen van kalk en hulpflocculatiemiddel

electrolyse door 30v dc op het water te steken

2) affiltering in birm regular filter

3) chemische oxidatie in een filterbed met kaliumpermanganaat regeneratie

4) waterverzachterprincipe met harsen en regeneratiezout

5) wegwerpcartouches met greensand plus

eenvoudige blootstelling aan de lucht

voor een doorsnee gezin die maar kleine hoeveelheden grondwater als beregening gebruikt. zij kunnen zich drie regenwatertonnen aanschaffen. de eerste ton gebruikt men voor het gieten, de tweede ton is voor de volgende dag en de 3de ton is een reserveton. het is dan de bedoeling dat de tonnen telkens gevuld blijven, en blootstaan aan de lucht zodat het ijzer kan oxideren.

boeren en tuinders lossen dit op met zogenaamde beluchtingsvijvers. ze pompen het water op en sturen het als fontein in een vijver. de roest slaat dan neer op de bodem van de vijver. daarna kan men het water wegpompen met een tweede pomp. de aanzuiging van deze pomp bevindt zich niet onderaan!.

drie oxidatietechnieken

de snelheid van deze methode hangt af van de hoeveelheid ijzer en de hoeveelheid zuurstof. buiten deze twee factoren speelt de factor ph ook een belangrijke rol. bij een ph van 7 verloopt de oxidatie in 15 minuten. bij een ph van 6.5 duurt dit al 30 minuten en bij een ph lager dan 5.5 verloopt de reactie vrijwel niet.

ijzer kan op verschillende manieren geoxideerd en daarna verwijderd worden:

door middel van beluchting. oplosbaar ijzer wordt door zuurstof uit de perslucht geoxideerd en omgevormd tot een onoplosbare vorm die gemakkelijk via filtratie kan worden verwijderd. het beluchten van water kan op verschillende manieren gebeuren:

beluchting in 3 tonnen (beregening tuin)

gebruik maken van een groot bassin waarin het water verneveld wordt. door deze verneveling komt het water met veel zuurstof in contact en kan het ijzer omgezet worden naar de bezinkbare vorm.

aanbrengen van luchtcompressor op een tank of een vat waarin het ijzerhoudend water zit.


bij een chemisch systeem gebeurt de oxidatie door middel van chemicaliën kaliumpermanganaat, ozon of chloor in plaats van zuurstof afkomstig van de beluchting.

adsorptie-oxidatie. hier wordt het ijzer (ii) geadsorbeerd aan een vast ijzeroxide-oppervlak, dit gebeurt onder zuurstofloze condities. wanneer dit oppervlak volledig bezet is, wordt er zuurstofhoudend water langs geleid, hierdoor vindt er oxidatie van het ijzer plaats. door de oxidatie is er aangroei van het filtermateriaal (rond de zandkorrels of ander filtermateriaal vormt het ijzer een laagje).

na de vorming van vlokken dienen deze nog verwijderd te worden, dit kan via filtratie of via bezinking. na de vorming van vlokken of kristallen kunnen deze verwijderd worden op twee manieren. als eerste kan er gebruik gemaakt worden van zandfiltratie. bij de dimensionering van de zandfilter zijn het type, de bedhoogte, de oppervlaktebelasting en de fractieverdeling van het filterzand van belang, zeker om een goede werking te verkrijgen.

ons gamma ontijzeraars
wij commercialiseren vijf oplossingen in de markt:

1) met compressor in-line beluchten met lucht en affilteren voor concentraties >10 ppm
2) affilteren in birm regular filter
3) chemisch oxideren in groenzand fmh filter met kaliumpermanganaatregeneratie < 10 ppm
4) ontharder "crystal-right"