Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ir
irmavanschaar - 04-01-2011 09:33:36
Huishouden & Energie

Wijwillenzon

De vragen die in de uitgebreide reacties worden gesteld zijn reele vragen, dat is ook de reden voor het stellen van mijn vragen. het stellen van deze vragen brengt echter tot nu toe geen echte feitelijkheden boven water.

nogmaals mijn vraag: wie heeft er werkelijk ervaring met de betrokken bedrijven/leveranciers van de panelen? die ervaringen zouden nl. een goed beeld kunnen geven van de risico's die je loopt.

ik heb begrepen, na het lezen van diverse reacties op het internet, dat ook nederlandse bedrijven hun zonnecellen betrekken vanuit china. de korting die zij krijgen door kwantumafname zou met dit initiatief naar de gezamenlijke groep consumenten gaan. wie kan dit bevestigen danwel ontkrachten?

daarnaast heb ik nog een technische vraag: ik heb me in mijn vriendenkring laten vertellen dat er aan de zonnecellen niet zoveel kapot kan gaan/zijn. als er al een deeltje kapot zou zijn, dan heeft dat wel invloed om het rendement, maar die afname zou verwaarloosbaar zijn. het enige dat kapot zou kunnen gaan is de omvormer en de kosten om die te vervangen zijn gering en incalculeerbaar. wie weet daarover meer?

en verder: zijn er al initiatieven op de nederlandse markt bekend t.a.v. het bijstellen van de prijs