Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

zo
zonaanbidder2 - 10-01-2011 16:54:00
Huishouden & Energie

Wijwillenzon

Geachte mevrouw van schaar,

uw vraag is zeer terecht. waarom ik niet met mijn eigen naam reageer is omdat mijn werkgever mij dit niet zou toelaten. zoals ik al zei: zonne-energie is mijn vak. ik adviseer nu gratis en publiekelijk. het risico bestaat echter dat urgenda/wijwillenzon, dat een groot advocatenkantoor achter zich heeft, mijn werkgever aan zou spreken op basis van mijn persoonlijke uitingen.

ik verwijs naar radar omdat mevrouw minnesma daar reageerde. dat leek me interessant. mijn originele posting was daar. pas later zag ik dit forum en heb ik mijn posting hier herhaald.

ik hoop dat ik uw vertrouwen hiermee herwin.

met vriendelijke groet,

nog immer zonaanbidder2