Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

zo
zonaanbidder2 - 17-01-2011 18:47:21
Huishouden & Energie

Wijwillenzon

Geachte mevrouw van schaar,

zonflits en zonaanbidder zijn niet dezelfde.

u heeft feiten gevraagd en die heb ik gegeven. de conclusie van zonflits is voor rekening van zonflits.

ik begrijp dat u benieuwd bent naar mijn identiteit, echter dat laat onverlet dat ik twee zaken heb gedaan:
1) kritische vragen gesteld, waarover u vrij bent uw mening te vormen.
2) controleerbare feiten toegevoegd die u gevraagd had.

ik ben vanaf het begin open geweest over het feit dit ik in de zonne energie sector actief ben. daardoor kan ik ook met feiten en kennis reageren. hoe had ik dat anders kunnen doen?

mijn bedoelingen zijn oprecht (niet meer of minder oprecht dan die van wijwillenzon), mijn kennis doet ter zake, mijn identiteit niet.

wederom met vriendelijke groet, nog immer zonaanbidder