Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

vladja - 31-01-2011 14:11:02
Garantie & Verzekeringen

Taxatiekosten autoschade verhaalbaar?

Poes32,

je moet formeel de schadeclaim bij je eigen cascoverzekering intrekken. dat is geen probleem. meer mensen doen dat als ze bijvoorbeeld een niet verhaalbare schade toch voor eigen rekening nemen., omdat ze teveel no-claim verliezen.

daarna moet je de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij aansprakelijk stellen voor de schade per brief. die brief kan ik wel maken voor je en hier neerzetten. ik moet dan wel even weten hoe de schade precies ontstaan is. het is allemaal vrij simpel, als je weet hoe dat gaat.

het is zonde om dat geld te laten liggen als tegenpartij voor 100% aansprakelijk. wat wel blijft zijn de kosten van taxatie, als de tegenpartij een expert wil sturen. daar ontkom je dan niet aan.

vladja