Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 02-02-2011 23:32:36
Geldzaken & Recht

Kostgeld betalen

"is het nu dus wettelijk verplicht om kostgeld te betalen"

nee..