Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 03-02-2011 00:41:14
Geldzaken & Recht

Kostgeld betalen

Je dient wel degelijk te betalen.
dus degene die zeggen nee hebben het mis.

http://www.klientenraad.com/handboek-sozawe/429-716-voorwaarden-minnelijke-schuldsanering.html">bron:

- als klant inwonende kinderen heeft boven de 18 jaar met eigen inkomen, moet het kind of de kinderen kostgeld betalen, volgens de richtlijnen van recofa. deze zijn uitgewerkt in het vtlb rapport, www.wsnp.rvr.org.