Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 03-02-2011 00:46:59
Geldzaken & Recht

Kostgeld betalen

Tp schreef op donderdag 3 feb 2011, 00:44: quantas schreef op donderdag 3 feb 2011, 00:41: je dient wel degelijk te betalen.
dus degene die zeggen nee hebben het mis.

http://www.klientenraad.com/handboek-sozawe/429-716-voorwaarden-minnelijke-schuldsanering.html">bron:

- als klant inwonende kinderen heeft boven de 18 jaar met eigen inkomen, moet het kind of de kinderen kostgeld betalen, volgens de richtlijnen van recofa. deze zijn uitgewerkt in het vtlb rapport, www.wsnp.rvr.org.

is niet vastgelegd in een wet, een richtlijn is iets anders....

en richtlijnen zijn volgens de wet niet vastgesteld toch?
en daardoor zou ik het dus niet hoeven?

ik bedoel tis echt niet dat ik het niet wil betalen...
maar ik ben 21 jaar oud en wil nu toch wel graag mijn rijbewijs een keer gaan halen en het huis uit... maar dat word verdomde moeilijk gemaakt door nederlandse wetgeving...