Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 03-02-2011 01:14:15
Geldzaken & Recht

Kostgeld betalen

Dan zou ik eerst een gesprek aanvragen van die instelling die je dat verplicht
hoe dat precies zit
zo ja als je dat bent verplicht je andere betalingen waar je het overhad;

benzine,bekeuringen voor de vriend van je moeder en al die andere dingen
niet meer doen en dan kostgeld gaan betalen
kom je denk ik op hetzelfde uit

of het huis uitgaan dat is de 3e optie
heb je je al ingeschreven voor een woning bij je gemeente want dat duurd tegenwoordig ook een jaar