Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 03-02-2011 11:06:20
Geldzaken & Recht

Kostgeld betalen

De wsnp stelt voorwaarden. uiteraard hoef je daar niet mee akkoord te gaan, maar dat betekent einde of niet toelaten tot de wsnp.