Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 03-02-2011 11:34:02
Geldzaken & Recht

Kostgeld betalen

Het betalen van kostgeld door een meerderjarig kind is tijdens een schuldsanering eerder regel dan uitzondering. het is zeker niet ondenkbaar dat je moeder recht zou hebben op huurtoeslag als jij niet inwonend zou zijn. dit verlies dient ook gecompenseerd te worden. een bedrag van ongeveer 300 euro per maand aan kostgeld is zeer acceptabel. onder kostgeld vallen kosten van o.a. huisvesting, eten/drinken en internet. je bent dus niet verplicht mee te betalen aan de kosten voor de auto.

het niet betalen van kostgeld kan er in resulteren dat je ouders uit de schuldsanering worden gezet of dat jij op straat komt te staan. bedenk dat als je zelf een woning zou moeten huren, je veel hogere lasten zou hebben dan dit bedrag aan kostgeld. het is heel vervelend dat je evt. zou moeten stoppen met rijles.