Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

holstein - 12-05-2011 10:40:10
Auto & Vervoer

Aankoop fietsen

Op een nieuwe fiets zit een marge van 30% en daarvan rekent de dealer 5% kosten voor klaarmaken, hij heeft personeel enz enz, logisch.
de winst voor hem is nog 25 % en ik beding bij aankoop altijd 12,5% korting en daar gaat hij maar al te graag mee akkoord.