Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ab
abcdefe - 07-07-2011 22:38:12
Huishouden & Energie

Opzeggen stadsverwarming?

Beste patrick,

dat jij dit duur vindt is normaal en niet goed uit te leggen .
het is niet alleen maar het uit de grond halen wat denk je dat infrastructuur geen kosten met zich meebrengt, aan leggen van de stads verwarming kost ook geld wat terug verdient te worden.
of de prijzen eerlijk zijn daar kan je over discuseren ten opzichte vastrecht en verbruik ervan, misschien moet daar naar eens gekeken een vastrecht naar verbruik van energie afname of iets dergelijks,