Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

pino123 - 23-09-2011 08:40:14
Auto & Vervoer

Opgevoerde scooters te koop in de winkel en bij de politie

Het gekochte wordt voetstoots verkocht. de koper koopt het gekochte zoals dat in gewicht, aantal, soort, samenstelling en hoedanigheid ter plaatse staat of ligt opgeslagen. de koper koopt te eigen bate en schade, zonder dat hij daarbij kan afgaan op vermeldingen of mededelingen vanwege de staat. voor het volledig zijn van het gekochte, het doelmatig, deugdelijk, veilig of duurzaam functioneren of de bruikbaarheid, dan wel het economisch nut van het gekochte wordt niet ingestaan. de staat staat evenmin in voor het voldoen aan voorschriften ingevolge de warenwet of enig ander ter zake van het gekochte geldend wettelijk vereiste.

zoals je kan lezen in de algemene voorwaarde van de site, is de verkoper niet verantwoordelijke voor de staat waarin het voertuig zich bevind. u had beter de algemene voorwaarde moeten lezen. het ligt opgeslagen op de manier waarop het ontvangen is, niets meer en niets minder.

het is dus geen falen van de nederlandse politie.