Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 20-01-2012 16:24:53
Geldzaken & Recht

Eerst vakantie boeken, dan pas vakantie doorgeven, mag werkgever daarom ontslaan?

Beste vraagsteller,
nee in geen geval mag dit een reden zijn om iemand( op staande voet) te ontslaan of door eenzijdige opzegging te ontslaan. leidt tot een onredelijk of zelfs onwettig (onrechtmatig ontslag).
de zinsnede zelf is ook geschreven in strijd met huidige wetgeving en daarom al niet geldig. wellicht wordt bedoeld - indien men dan toch op vakantie gaat zonder tevoren de juiste data aan te geven en tegen de wens van de werkgever in?- zelfs in dat geval zou een staande voet ontslag onredelijk zijn.
vakantieopname en planning van dagen hoort in minnelijk overleg geregeld te worden en er moeten aan beide zijde rekening worden gehouden met elkaars belangen waaronder begrepen de economische belangen van de werkgever, maar ook bijvoorbeeld langdurig familiebezoek in den vreemde.
mr. m. martens-ferwerda