Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 20-01-2012 19:18:05
Geldzaken & Recht

Eerst vakantie boeken, dan pas vakantie doorgeven, mag werkgever daarom ontslaan?

Hallo,

vindt dit maar een vreemde discussie.
verlof wordt je gegund in overleg met je werkgever.

dat is nu éénmaal zo geregeld.
het heeft dus geen enkel nut om eerst je vakantie te boeken en dan naar je baas te lopen en dar te eisen dat je dan en dan verlof moet hebben.

dat gaat niet goed komen.
een normale gang van zaken is dat er blokken gemaakt worden waarin aangegeven wordt hoeveel en welke mensen er moeten zijn.
daarin kan dus verlof genoten worden, maar pas nadat de werkgever akkoord is gegaan.
en dan kan je pas gaan boeken.
dan heb je ook recht op die periode, die is immers toegekend/goedgekeurd.
en dan kan je ook claimen als de baas het intrekt.

en iedereen weet toch wel hoe het werkt?
en als de baas schrijft dat, als men zich niet aan de geldende afspraken houdt, ander werk kan gaan zoeken lijkt mij dat ook duidelijk en eenvoudig.
de baas bepaalt nu éénmaal wanneer een werknemer verlof krijgt en niet andersom.
natuurlijk moet de baas rekening houden met de cao waarin bv staat dat je twee weken aanéén op vakantie mag.
maar nergens staat dat die vakantie in de zomer- of tijdens de schoolvakanties moet zijn.

overleg met elkaar is hier natuurlijk van cruciaal belang.
maar, hoe vervelend dat ook is, de baas bepaald.

vr.gr. poltol