Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

zwemmer - 13-02-2012 14:44:14
Elektronica & TV

Van wie is telefoonnummer 088 7780151

Daar hebben meer mensen last van, zo lijkt het. dit telefoonnummer/deze vraag staat eveneens op google.