Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

traporgel - 13-02-2012 14:45:20
Elektronica & TV

Van wie is telefoonnummer 088 7780151

U draait het om. u dient u eigen nummer aan te melden bij het bel me niet register.

zo simpel kan het leven zijn.