Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

edrick3 - 17-03-2012 17:19:58
Computers & Telefonie

Schermafbeelding overdwars

@nitwitje,

mooi zo.
het moest eigenlijk wel iets simpels zijn als het 'zomaar' gebeurde.
bedankt voor het terugmelden.
goed weekend.

met vr.gr.