Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 23-04-2012 10:03:34
Vrije tijd & Tuin

Kattenverjagers, werkt dat?

Kattenverjagers
een kattenverjager is een apparaat dat, door heel hard, heel hoog, geluid de dieren uit de buurt van deze geluidsbron verjaagt. niet alleen katten, maar alle dieren die geluiden horen die hoger zijn dan normaal. dus ook honden, konijnen, hazen e.d. hebben hier last van.

de specificaties van een fabrikant:

frequentie tussen de 21 en 25 khz. (meestal horen volwassenen geen geluiden boven de 20 khz, maar dit geldt niet voor iedereen en zeker niet voor kinderen)
geluidssterkte: 130 decibel. (de pijngrens ligt tussen de 70 en 80 decibel).
meetbereik: een cirkel met een straal van ca. 10 meter.
voor iemand die logisch nadenkt, komt dit neer op dierenmishandeling. de resultaten zijn zeker niet zichtbaar en mogelijk niet meetbaar, maar wel is te zien aan dieren die hieraan zijn bloot gesteld dat ze getraumatiseerd raken. of en in hoeverre dit schade doet aan hun gehoor is onbekend, maar het zou ons niets verbazen.de kat die van de buren niet in zijn eigen huis mag
wonen. wie heeft hem gezien…?
als een dergelijk apparaat wordt toegestaan, zou vooraf bepaald moeten worden dat het effect zich moet beperken binnen het terrein van degene die dit plaatst. je buren zullen maar zoiets in hun tuin zetten! als je zelf gevoelig bent voor hoge geluiden betekent dit letterlijk veel hoofdpijn. als je zelf dieren hebt, hebben ze geen leven meer in hun eigen huis en tuin. een baby zou hier ernstige schade aan kunnen overhouden, vooral omdat die je ook niet kan vertellen wat er aan mankeert. net zo min als het dier trouwens.

momenteel bestaan er nog geen regels betreffende deze apparaten. wij doen ons best hier wat aan te doen en reiken daarvoor naar alle instanties die we kennen. we zijn ook nog aan het proberen binnen de bestaande regelgeving het apparaat weg te laten halen wat aanleiding heeft gegeven tot onze actie.

dit apparaat wordt door de fabrikant aangeprezen als zijnde diervriendelijk. niets is minder waar! het dier wordt niet verwond of rechtstreeks gedood, maar diervriendelijk? welke schade ondervindt het van deze extreem harde en hoge geluiden? daar is en wordt niet naar gekeken.

dergelijke apparaten zijn in ons boekje een regelrechte vorm van dierenmishandeling. mogelijk zelfs van kindermishandeling. dergelijke apparaten moeten dus verboden worden.

is het niet mogelijk een zodanige wet te maken dat nieuwe apparaten eerst getoetst moeten worden voor ze zijn toegestaan? dat werkt beter dan iedere keer het gat dichten nadat de schade is toegebracht.