Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

jo
jorisw - 06-05-2012 21:26:45
Computers & Telefonie

Ziggo en news

Je kunt altijd nog terecht bij groups.google.nl