Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 07-08-2012 12:26:33
Garantie & Verzekeringen

Diefstal uit bus

In ieder geval niet je gereedschap. ik neem aan dat je daar op doelt.

je verzekering is niet toereikend.

verder wil ik niet lullig doen, maar gereedschap is één van de zaken die het meest gestolen wordt uit auto's. het is meer werk, maar je kan het er beter uit halen, of zorgen voor een alarminstallatie en een betere verzekering.