Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 18-08-2012 22:02:44
Garantie & Verzekeringen

Geroyeerd na schade melding

Droeftoeter schreef op zaterdag 18 aug 2012, 20:26: 4.de mededelingsplicht betreft niet feiten die de verzekeraar reeds kent of behoort te kennen, en evenmin feiten, die niet tot een voor de verzekeringnemer ongunstiger beslissing zouden hebben geleiddroeftoeter schreef op zaterdag 18 aug 2012, 20:26: 4.de mededelingsplicht betreft niet feiten die de verzekeraar reeds kent of behoort te kennen, en evenmin feiten, die niet tot een voor de verzekeringnemer ongunstiger beslissing zouden hebben geleid

je vergeet een stukje

de verzekeringnemer of de derde, bedoeld in lid 2 of lid 3, kan zich er echter niet op beroepen dat de verzekeraar bepaalde feiten reeds kent of behoort te kennen indien op een daarop gerichte vraag een onjuist of onvolledig antwoord is gegeven.