Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 19-08-2012 11:54:34
Garantie & Verzekeringen

Geroyeerd na schade melding

@droeftoeter, u bent de gene die vraagt wat de reden kan zijn van het royement. wij duiken in de materie en bekijken ook de uitzending, niet om u neer te sabelen maar om er achter te komen of het royement terecht is. als het medisch verleden bekend is bij afsluiten kan dat geen reden zijn voor royement.