Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ve
verwijderd - 19-08-2012 20:42:44
Garantie & Verzekeringen

Geroyeerd na schade melding

Kijk hier hebben wij wat aan....thnxx.... oja droeftoeter bestaat niet meer, foutje van mijn zijde.
aan: *********
onderwerp: re: verzekeringen

helaas ligt het niet zo simpel als je stelt.. de tussenpersoon heeft bij de bemiddeling van deze verzekering dus correct gehandeld en is tot niets meer verplicht. alhoewel een goede tussenpersoon dit niet zonder meer over zijn kant zal laten gaan kan de tussenpersoon er in principe voor kiezen niet verder voor jullie te bemiddelen. ook deze beroepsgroep is vrij in zijn klantenkeuze.

uit de brief maak ik op dat jullie in principe voor slechts ! 1 jaar op het strafbankje zijn gezet. ik zal dit morgen nog eens nakijken maar dit impliceert wel dat het inderdaad wordt gezien als een foutje / ongelukje van jullie kant, anders zou die periode vele malen langer zijn. na een jaar is alles vergeven en vergeten en is het alsof er niets is gebeurt. je zult dan nog steeds in aanvraagformulier moeten aangeven dat je ooit een verzekering geweigerd/opgezegd is maar dat zul je nu ook moeten.

de vraag is dan ook hoeveel energie je moet steken in het ongedaan maken van de melding als die niet strikt noodzakelijk is. het standpunt van de verzekeraar is juridisch gezien waterdicht en geen speld tussen te krijgen, voor de registratie in het cis tekende je door ondertekening van het aanvraagformulier (in de buurt van de handtekening wordt hier nog een hele uitleg over gegeven). mijn ervaring is dat, als je dit soort beslissingen eenmaal neemt, je een waterdicht dossier hebt dat direct door kan worden gezonden naar elke willekeurige rechtbank en dat je op dit soort beslissingen niet meer terug komt. dat de verzekeraar uit is gegaan van verzwijging ter goeder trouw blijkt al uit het feit dat je nog wel een premierestitutie ontvangt. het klinkt allemaal keihard en dat is het ook als je ermee geconfronteerd wordt maar ik heb helaas ook gevallen meegemaakt waarin de vragen opzettelijk fout werden ingevuld en dit soort mensen heeft ervoor gezorgd dat er weinig ruimte meer is voor mededogen met de mensen die per ongeluk niet aan de verplichtingen voldoen.

als je een andere verzekering kunt sluiten met een goede uitleg van het hele verhaal (echt open kaart spelen) dan is dit toch voor de minimale periode van een jaar (en daarna dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand). na dat jaar zit je weer op de situatie alsof de hele registratie niet bestaan heeft. ik denk dan ook dat je even de lopende aanvraag die nu door de tussenpersoon bij een andere verzekeraar is gedaan moet afwachten. lukt dat niet dan denk ik eerder dat je je energie moet stoppen in het zoeken van een nieuwe tussenpersoon / verzekeraar die wel de juiste contacten heeft.