Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

dc
dcz - 20-09-2012 21:26:08
Computers & Telefonie

Live tv kijken via internet

De vraag is bijna een jaar oud en het probleem zal wel opgelost zijn..
wilt u zo vriendelijk zijn geen hoofdletters te gebruiken, op het internet wordt dat veelal als schreeuwen beschouwd....