Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 07-01-2013 13:59:46
Geldzaken & Recht

Overlast

Met wat voor oplossing zou de woonvereniging dan moeten komen? u zou ook de ouders van die kinderen er op kunnen aanspreken. ik begrijp niet wat alleenstaande er mee te maken heeft.