Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

zoekster - 07-01-2013 14:12:46
Geldzaken & Recht

Overlast

Het beste is om eens met andere buren te gaan praten. omdat u zo benadrukt dat u alleenstaande bent, krijg ik de indruk dat u er tegenop ziet die jongeren in uw eentje op hun gedrag aan te spreken. maar reken er maar op dat als ze echt zo vervelend zijn, dat andere mensen er ook last van hebben. sommige mensen weten heel goed hoe ze die jongens (en meisjes?) moeten benaderen en dan kan het met wat goede gesprekken al een stuk beter gaan. misschien kan ook een wijkagent wat voor u betekenen.
hier heeft u nog een link van de politie http://www.vraaghetdepolitie.nl/sf.mcgi?362">klik