Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

dearagain - 07-01-2013 19:06:14
Geldzaken & Recht

Overlast

*het is inderdaad juist dat je eerst diverse meldingen bij de politie moet doen (zo nodig aangiftes van vernielingen en/of bedreigingen), pas daarna kun je rechtens (meestal met veel moeite) afdwingen, dat de verhuurder stappen moet ondernemen

*is er overigens geen wijkagent in jouw buurt, waar je de overlast eerst informeel mee kunt bespreken